language icon language icon

language icon facebook icon

Partnerstwo

Muzeum Książki Artystycznej jest otwarte na współpracę z różnymi podmiotami, przede wszystkim z artystami uprawiającymi sztukę książki w kraju i za granicą oraz instytucjami, które ich reprezentują. MKA zbiera od nich materiały, organizuje ich działania, uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach. Najczęściej jest to kooperacja zadaniowa w sferze sztuki książki, kultury i edukacji. Jej rezultatem są  wydarzenia (wystawy, festiwale), programy (warsztaty), projekty (dzieła sztuki), etc. 

Część działań partnerskich Muzeum jest trwałych – podejmowanych w ramach powtarzających się cyklicznie imprez (DESIGN Festiwal /Łódź, OTWARTA WYSTAWA/Łódź, Festiwał Nauki, Techniki i Sztuki/Łódź, NOC MUZEÓW/ Łódź, Triennale Książki Artystycznej/Martin Słowacja, EIBAB /Europejskie Biennale Sztuki Książki). 

Do zagranicznych instytucji utrzymujących stały kontakt z MKA należą: Centre for Fine Print Research /Book Arts Newsletter / UK, Lubok Ferlag (D). Instytucje lokalne to : Łódź Art Center, Muzeum Literatury, Biblioteka im. Marszałka Piłsudskiego, PWSTFiTv, ASP, pokrewne wydziały Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Waszawskiego, Uniwersytatu Jagiellońskigo, Politechniki Łódzkiej.