language icon language icon

language icon facebook icon

fundacja cda

Muzeum Książki Artystycznej jest: fundacją – organizacją pozarządową i pożytku publicznego. Muzeum Książki Artystycznej powołała w 1993 r. fundacja Correspondance des Arts, założona w 1990 r. przez Janusza Tryzno. Początkowo fundacja stanowiła formę organizacyjną dla działającego od 1980 roku wydawnictwa o tej samej nazwie. W 1991 r. powstało CORRESTUDIO – firma prywatna fundatora, która przejęła prowadzenie działalności gospodarczej i umożliwiła fundacji status „non profit”. W 1995 r. Muzeum Książki Artystycznej uzyskało odrębny statut nadany przez MKiDN, jednak bardziej praktycznym rozwiązaniem okazała się zmiana statutu fundacji, która czyniła jej głównym celem prowadzenie muzeum. Od 2010 roku fundacja Correspondance des Arts posiada status organizacji pożytku publicznego, która finansuje bieżącą działalność muzeum ze środków wypracowanych i opodatkowanych w Correstudio. Fundacja nie zatrudnia pracowników, działalność muzeum opiera się o nieodpłatną pracę rodziny fundatorów i wolontariuszy. Kilkakrotnie fundacja otrzymała dotacje na podstawie wniosków złożonych do MKiDN, Urzędu Miasta Łodzi, British Council, Ambasady Amerykańskiej. Osiągnięcia fundatorów MKA zostały odznaczone: Walter Tiemann Price (1994), Schonste Bucher aus Aller Welt (1994), Nagrodą Miasta Łodzi (1997) Nagrodą Prezesa ZPAP (2006), nagrodą czasopism: Verte (1994) i Tygiel Kultury (2008).