language icon language icon

language icon facebook icon

Willa H.G. została zbudowana w końcu XIX wieku jako budynek administracyjny dla usytuowanej obok przędzalni Henryka Grohmana. Właściciel adaptował ją do swoich potrzeb mieszkalnych i kulturalnych w kilkunastu pierwszych latach XX wieku. Wtedy budynek został rozbudowany i część jego pomieszczeń uzyskała wystrój w stylu secesji wiedeńskiej (art deco). Po II wojnie światowej willa była wykorzystywana na potrzeby przedszkola zakładowego. Ostatnie 20 lat władania nieruchomością przez MKA umożliwiły przystosowanie piwnic do warsztatu typograficznego, wymianę instalacji ogrzewania z parowego na gazowe oraz ciągłą reperację dachu pokrytego wieloma warstwami papy. Obecnie konieczny jest kapitalny remont elewacji i wnętrz całego budynku. Remont willi umożliwia jej równoczesne przystosowanie do potrzeb MKA. Adaptacja powinna być w stylu i duchu nie tylko epoki ale też postaci Henryka Grohmana.

W czasie 20 lat działalności MKA w willi H.G. jej przestrzeń wielokrotnie była weryfikowana przez jego potrzeby. Efektem jest spójna wizja planu zagospodarowania każdego pomieszczenia i wykorzystania do założonych i sprawdzonych w praktyce funkcji. Wizja adaptacji budynku zakłada zagospodarowanie strychu na „bibliotekę książek o książkach”, konserwatorski remont sal wystawowych na parterze, przystosowanie piwnic do potrzeb warsztatowych w zakresie przygotowania do druku, druku różnymi technikami, ręcznego czerpania papieru i introligatorstwa. Realizacja tej wizji jest uzależniona od współpracy fundacji CdA ze służbami administracji państwowej i samorządowej oraz od możliwości pozyskania funduszy europejskich na ochronę dziedzictwa kultury materialnej.