language icon language icon

language icon facebook icon

Rok Polski

    

Zdzisław Jaskuła/ Andrzej Graczykowski/ Zbigniew Janeczek/ Janusz Tryzno 

pierwsza publikacja CdA, 1980
13 wierszy polskich poetów wybranych przez Zdzisława Jaskułę
13 grafik A. Graczykowskiego, Z. Janeczka i J. Tryzny
w różnych technikach: akwaforty, akwaforty z akwatintą, linorytu i gumy fotograficznej

format: 24 x 34 cm
52 strony,
tekst drukowany na papierze Achat
grafiki odbijane na papierze Fabriano, Schut, Hahnemuhle
portfolio, miękkie okładki kartonowe

50 kopii
wszystkie kopie numerowane i sygnowane przez artystów
17 kopii sygnowanych przez Czesława Miłosza

nakład wyczerpany

Zdarzenia/Die Ereignisse

 

  
Zdarzenia/Die Ereignisse

Thomas Bernhard/Sława Lisiecka /Zbigniew Janeczek 

druga publikacja CdA,
198110 krótkich opowiadań Thomasa Bernharda w języku niemieckiemoraz w przekładzie na język polski Sławy Lisieckiej
10 grafik Zbigniewa Janeczka: 7 akwafort z akwatintą, 2 dwukolorowe litografie, 1 miedzioryt 

format: 18 x 31 cm 
40 stron 
tekst drukowany na szarym kartoniegrafiki odbijane na papierze Hahnemuhle i Euro-offsetportfolio,

twarda oprawa w lniane płótno 100 kopii
wszystkie numerowane i sygnowane przez artystę 

nakład wyczerpany

Wieczór autorski

 

  

Wieczór autorski
Zdzisław Jaskuła/ Andrzej Graczykowski

trzecia publikacja CdA, 1981
dwuczęściowy wybór:
15 krótkich wierszy i 2 poematów Zdzisława Jaskuły
30 grafik w różnych technikach Andrzeja Graczykowskiego  
w tym: 2 miedzioryty, 2 akwaforty, 1 cynkotypia i autooffset ręcznie kolorowany

format: 16 x 24 cm
część pierwsza – 26 stron, część druga – 28 stron
tekst drukowany na papierze Achat i Euro-offset
grafiki odbijane na papierze Hahnemuhle i Ingres
twarda oprawa w szarym lnianym płótnie

100 kopii
numerowanych i sygnowanych przez poetę i artystę

nakład wyczerpany

Ptaki, Nie ma Ciebie dawnego

    

Ptaki, Nie ma Ciebie dawnego
Artur Międzyrzecki/Andrzej Graczykowskiczwarta publikacja CdA, 1981
wybór 24 wierszy w dwóch częściach autorstwa Artura Międzyrzeckiego
15 grafik Andrzeja Graczykowskiego

różne techniki graficzne:
1 grafika, 4 grafiki-aquatinty,
10 ręcznie kolorowanych cynkotypii
część pierwsza - 26 stron,druga - 28.

format 24 x 31 cm.
tekst drukowany na papierze "Achat",
grafiki na papierze "Fabriano", "Hahnemüle" i "Achat"
twarda okładka, oprawiona szarym lnem

50 kopii
wszystkie sygnowane przez autora i artystównakład wyczerpany

Pierwszy śnieg, Świadkowie

    

Pierwszy śnieg, Świadkowie
Anna Kamieńska/Lesław Miśkiewicz

piąta publikacja CdA, 1983
wybór 28 wierszy w dwóch częściach autorstwa Anny Kamieńskiej,
18 linorytów Lesława Miśkiewicza.

format 24 x 24 cm
część pierwsza - 34 strony, druga - 36 stron
tekst i linoryty drukowane na papierze "Achat"
twarde okładki, oprawione białym lnem
53 kopie
wszystkie sygnowane przez poetkę i artystę

nakład wyczerpanyy

Z traktatu o manekinach

    

Z traktatu o manekinach
Brunon Schulz/Andrzej Graczykowski/Krzysztof Wawrzyniak/Zbigniew Janeczek/Janusz Paweł Tryzno

szósta publikacja CdA, 1984
monolog ojca z "Traktatu o manekinach" Brunona Schulza wybrany przez Zdzisława Jaskułę
16 grafik Janusza Pawła Tryzno, Andrzeja Graczykowskiego, Krzysztofa Wawrzyniaka, Zbigniewa Janeczka.

różne techniki graficzne:
2 miedzioryty, 2 grafiki, 2 grafiki-aquatinty, 3 cynkotypie, 2 "gumy", 5 autooffsetów

format : 18 x 29 cm.
68 stron
tekst drukowany na papierze "Achat",
grafiki na papierze "Schut", "Fabriano", "Hahnemühle", "M/M shoij"

twarde okładki, szary len, pudełko
60 kopii plus 10 kopii autorskich
wszystkie kopie sygnowane przez artystów

nakład wyczerpany

Niewiele więcej

    

Niewiele więcej
Ryszard Krynicki/Janusz Paweł Tryzno

siódma publikacja CdA, 1985/1990;
wybór 60 wierszy Ryszarda Krynickiego w języku polskim,
i niemieckim przekładzie Karla Dedeciusa.
20 fotomontaży Janusza Pawła Tryzno.
techniki: autooffset.

format: 24 x 36 cm.
46 stron.

tekst i prace drukowane na papierze ręcznie czerpanym, wyprodukowanym w Jeziornej, Polska.

twarde okładki w  szarym płótnie
60 kopii z polskim tekstem,
50 w języku polskim i niemieckim

wszystkie kopie sygnowane przez poetę i artystę

 

X list kardynała Pölätuö pisany do jego biografa

    

X list kardynała Pölätuö pisany do jego biografa
Stefan Themerson/Jan Kubasiewicz
ósma publikacja CdA II, 1986

fragment książki Stefana Themersona "Cardinal Pölätuö" w języku polskim i angielski
oraz wybór wersów z Dantego, Majakowskiego i Apollinaire'a wraz z notą  o kardynale - Zdzisław Jaskuła
4 trójwymiarowe grafiki - Jan Kubasiewicz

techniki:
offset, sitodruk, ręczne wycinanie papieru
format:  24 x 32 cm
32 strony.
tekst drukowany na papierze Achat, grafiki wycinane z papieru Eurooffset
twarde okładki w czarnym płótnie, oprawa płaszczowa z czarnej satyny i płótna, plus chusteczka

99 kopii plus 11 kopii autorskich.
wszystkie kopie sygnowane przez autora i artystę

nakład wyczerpany

Dziewięć wierszy

    

Dziewięć wierszy
Czesław Miłosz/Stasys Eidrigevicius

dziewiąta publikacja CdA, 1988

9 wierszy Czesława Miłosza, w wyborze Zdzisława Jaskuły
w języku polskim i w niemieckim przekładzie Karla Dediciusa
9 grafik Stasysa Eidrigeviciusa

techniki: 
8 grafik to akwaforty z aquatintą
1 grafika jest reprodukcją sitodrukową

format 25 x 32 cm
48 stron.

tekst drukowany na papierze "Achat",
grafiki na papierze "Schut" przekładanym japońską bibułą
twarde okładki oprawione białym lnem, pudełko z reprodukcją grafiki Stasysa

100 kopii plus 10 kopii autorskich.
wszystkie kopie sygnowane przez artystę i tłumacza
50 kopii sygnowanych przez Czesława Miłosza.

nakład wyczerpany

Księga proroctw

 

  

Księga Proroctw
Craig Rain/Krzysztof Wawrzyniak

dziesiąta publikacja CdA II, 1988/89
pierwsza edycja polskiego i angielskiego tekstu poematu w siedmiu częściach i notą autorską
w przekładzie Jerzego Jarniewicza.

techniki:
11 linorytów Krzysztofa Wawrzyniaka

format 36 x 46 cm
76 stron

tekst i linoryty drukowane na papierze ręcznie czerpanym w Correspondance des Arts II
okładki z ręcznie czerpanego kartonu wyprodukowane przez CdA II

100 kopii plus 10 kopii autorskich.
wszystkie sygnowane przez poetę, tłumacza i artystę

 

Anioł poetów

 

  

Anioł poetów
Cozette de Charmoy/Agnieszka Taborska/Rodney de C.Grey/Janusz Paweł Tryzno
jedenasta publikacja CdA II, 1990

proza poetycka w trzech częściach autorstwa Cozette de Charmoy
tłumaczona na język angielski przez Rodney’a de C. Grey
i na język polski przez Agnieszkę Taborską

techniki:
14 ilustracji Cozette de Charmoy wydrukowanych offsetowo i laminowanych ręcznie czerpanym papierem
4 akwaforty Cozette de Charmoy
2 cynkotypie Janusza Pawła Tryzno inspirowane rycinami Cozette de Charmoy

format 36 x 44 cm
150 stron

tekst ręcznie składany -  czcionką  Nicholas Cochin, 20 pkt
drukowany na papierze żeberkowym 100 mg
grafiki odbijane na papierze ręcznie czerpanym
6 twardych okładek z ilustracjami wewnątrz ręcznie czerpanego papieru

100 kopii plus 10 kopii autorskich

wszystkie kopie sygnowane przez autorkę

Od okna do okna

 

  

Od okna do okna
Zbigniew Dominak/Lesław Miśkiewicz
dwunasta publikacja CdA II, 1991

wiersz w dziesięciu częściach Zbigniewa Dominiaka
w języku polskim i w przekładzie na język niemiecki Renate Schmidgall

2 grafiki Lesława Miśkiewicza

techniki:
drzeworyt, suchy tłok

format:  27 x 33 cm.
24 strony

druk ze składu ręcznego czcionką Paneuropa 20 pkt
na czarnym papierze ręcznie czerpanym w Correspondance des Arts
twarde okładki, oprawione czarnym lnem, z grafiką tłoczoną na sucho na ręcznie czerpanej tekturze

75 kopii
wszystkie kopie sygnowane przez poetę i artystę

 

Light Poem Emmetta Williamsa

 

  

Light Poem Emmetta Williamsa

Emmett Williams/Piotr Bikont/Andrzej Chętko/Bożena Kalinowska/Janusz P.Tryzno

trzynasta publikacja CdA III, 1991;
performance Light Poem Emmetta Williamsa
przełożony w formę książki przez Piotra Bikonta, Andrzeja Chętko i Bożenę Kalinowską

technika:
suchy tłok, fotografia

format: 23 x 23 cm
50 stron

tekst ręcznie składany czcionką Panaeuropa 20 pkt
drukowany na papierze "Ingres Fabriano" przez Janusza Pawła Tryzno
twarde okładki z fotografią Tymoteusa i fotografią nieznanego autora

95 kopii,

wszystkie kopie sygnowane przez Emmetta Williamsa

 

Objawienia dotyczące Boga...

 

  

Objawienia dotyczące Boga...
Jakob Böhme/Ihor Podolchak

czternasta publikacja CdA II, 1991

13 krótkich fragmentów z pism Jakoba Böhme w języku niemieckim
wybranych i przetłumaczonych na język polski przez Jana Tomkowskiego
10 akwafort i 4 grafiki tłoczone czarną farbą Ihora Podolchaka

techniki:
akwaforty połączone z papierem podczas jego czerpania,  tłok z farbą

format:  25 x 25 cm
30 stron
tekst drukowany typograficznie ze składu komputerowego
na ręcznie czerpanym papierze w Correspondance des Arts
leporello, twarde okładki, czarne płótno

nakład założony: 100 kopii plus 10 kopii autorskich
nakład zrealizowany:  50 kopii

wszystkie sygnowane przez artystę i tłumacza

nakład wyczerpany

Bibliografia i rysunki

 

  

Bibliografia i rysunki
Zbigniew Brzeziński/Jadwiga Tryzno/Janusz P.Tryzno/Paweł Tryzno
piętnasta publikacja CdA III, 1993

na podstawie opracowania  "Prace wydane dr Zbigniewa Brzezińskiego"
zebranej przez autora w The Center for Strategic and International Studies, 1992

33 rysunki (doodles) Zbigniewa Brzezińskiego

techniki:
cynkotypie na podstawie składu komputerowego

format:  33 x 33 cm
46 stron

w pierwszej edycji:
tekst i rysunki drukowane na papierze ręcznie czerpanym z masy lnianej w Correspondance des Arts

w drugiej edycji:
tekst i rysunki drukowane na papierze Fabriano
twarde okładki wewnętrzne i zewnętrzne
160 kopii w dwóch edycjach,
I - 70 plus 10 kopii dodatkowych II - 80 kopii

wszystkie kopie sygnowane przez Zbigniewa Brzezińskiego

Pieśń o miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke

 

  

Pieśń o miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
Rainer Maria Rilke /Krzysztof Miller/ Paweł Tryzno
szesnasta publikacja CdA, 1994

dwie książki – biała i czarna - połączone razem z symboliczną chorągwią
książka biała w wersji polskiej zawiera przekład poematu R.M. Rilke’go przez Adama Włodka

książka biała w wersji niemieckiej zawiera oryginalny wiersz R.M.Rilke’go

książka czarna – zdjęcia fotoreportera wojennego Gazety Wyborczej - Krzysztofa Millera

projekt całości książki – Paweł Tryzno

format: 27 x 27 cm x 5 cm

książka biała - tekst składany komputerowo, specjalnie zaprojektowaną czcionką,drukowany na papierze techniką typograficzną, na płótnie – sitodrukiem

książka czarna – 15 druków offsetowych czarno-białych i 40 oryginalnych kolorowych fotografii

chorągiew - sitodruk na płótnie o wymiarach 120 x 120 cm

nakład założony:
50 kopii  wersji polskiej
50 kopii wersji niemieckiej

wszystkie kopie sygnowane przez reportera i projektanta

nakład wyczerpany

A Letter from Łódź

 

  

A Letter from Łódź
Cathal McCabe/Jadwiga Tryzno/Janusz P. Tryzno/Paweł Tryzno
siedemnasta publikacja CdA, 1996

wiersz w wersji angielskiej Cathala McCabe’a
komputerowy projekt książki Pawła Tryzno

techniki:
offset, suchy tłok,

format: 21 x 30 cm
13 stron
każda strona tłoczona na sucho i zawiera reprodukcje offsetowe rękopisu,
oprawa: japońskie szycie kart, twarda tylna okładka, koperta kartonowa

200 kopii

wszystkie kopie sygnowane przez autora

The First Book of Urizen

 

  

The First Book of Urizen
William Blake/Paweł Tryzno/Maja Piotrowska
osiemnasta publikacja CdA, 1998,

poemat Williama Blake’a w języku angielskim
projekt książki: Paweł Tryzno, Maja Piotrowska
w bryle okładki wykorzystano figurę geometryczną K-dron Janusza Kapusty

techniki:
photo-collage, druk komputerowy kolorowym tuszem, odlewanie metalu

format: 
złożony – 33 x 33 x 10 cm,  rozłożony – 65 x 65 cm, każdej karty – 12 x 12 cm,

ilość kart : 30
karty składane, drukowane na papierze lnianym, ręcznie czerpanym do nakładu
okładka powleczona lnianą masą papierową metodą natrysku,
tylna część okładki zawiera płaskorzeźbę z metalu

nakład otwarty, zrealizowano 10 kopii 
wszystkie kopie sygnowane przez autora.

Portae Hierosolymae

 

  

Portae Hierosolymae
Krzysztof Penderecki/Jadwiga Tryzno/Janusz P. Tryzno/ Paweł Tryzno
dziewiętnasta publikacja CdA, 2000

obiekt książkowy inspirowany oratorium Krzysztofa Pendereckiego
"Siedem Bram Jerozolimy"

a w nim:
oryginalne nagranie utworu na płycie CD oraz zdjęcie kompozytora zawarte w utworze psalmy po łacinie i w przekładzie na język polski Czesława Miłosza wybrany przez kompozytora psalm I (1-3) dla Złotej Bramy cytat z Protoewangelii Jakuba opisujący „zatrzymanie czasu" przetworzone zdjęcia:  Złotej Bramy w Jerozolimie, śladu po krzyżu w oprawie „Ewangeliarza Anastazji”, zgromadzenia tysięcy jeńców wojennych po I wojnie światowej reprodukcję jednej strony partytury z 2 utworów: „Zmartwychwstanie” i „Siedem Bram Jerozolimy” 

techniki:
komputerowe opracowanie zdjęć, sitodruk, trawienie metalu, druk typograficzny

format: 45 cm x 45 cm x 4cm
druk typograficzny na czarnym, gładzonym papierze, sitodruk na lnianym papierze czerpanym, wizerunek Złotej Bramy trawiony na mosiężnej płycie, twarda oprawa

nakład : 30 egz.
wszystkie kopie sygnowane przez kompozytora

Traktat teologiczy

    

Traktat teologiczy
Czesław Miłosz /Hatif Janabi/Janusz Tryzno

dwudziesta publikacja CdA, 2002
tekst udostępniony przez poetę do projektu STUDNIA
przekład arabski – Hatif Janabi
typografia – Janusz Tryzno

format: 36 x 70 cm
wersja polska:
skład ręczny - czcionka Toruńska 20 pkt i  Półtawski 28 pkt druk na papierze ręcznie czerpanym w MKA - format 50 x 70 cm
wersja arabska:
druk cyfrowy na papierze ręcznie czerpanym w MKA oprawa miękka z papieru ręcznie czerpanego z masy lnianej

nakład: 
wersja polska 4 egz. w tym 2 znajdują się w Bibliotece Aleksandryjskiej
wersja arabska 2 egz. w tym 2 znajdują się w Bibliotece Aleksandryjskiej

nakład wyczerpany

Orfeusz i Eurydyka

 

  

Orfeusz i Eurydyka/Orpheus und Eurydike
Czesław Miłosz/ Doreen Daume/Pedro Warnke/ Jadwiga i Janusz Tryzno
dwudziesta pierwsza publikacja CdA, 2004

obiekt składający się z wiersza Czesława Miłosza w niemieckim przekładzie Doreen Daume, artystycznej ingerencji Pedra Warnke, męża tragicznie zmarłej Ursuli Warnke 5 płyt DVD z utworami opartymi o mit Orfeusza, wybranymi przez Piotra O. Scholza oraz pudła z wydrukowaną na bokach historią powstania obiektu w języku niemieckim

projekt i realizacja Jadwiga i Janusz Tryzno

format: 15 x 15 x 100 cm; waga 26 kg
tekst wiersza wycięty laserem w papierze Rives 250 mg, czarnym i białym

twarda oprawa pudełkowa, zawierająca inskrypcję wydrukowaną cyfrowo
nakład: 2 egz. – jeden w Muzeum Musashino w Tokio, drugi w MKA

 

The Door Stands Open

 

  

The Door Stands Open
Seamus Heaney/ Jadwiga i Janusz Tryzno
dwudziesta druga publikacja CdA, 2005

dwa wiersze Seamusa Heaney’a napisane po śmierci Czesława Miłosza oraz mowa wygłoszona przez poetę podczas jego pogrzebu,  w tym wiersz „Saw Music” udostępniony w postaci autografu oraz collage z polskich materiałów prasowych, które ukazały się w czasie żałoby w dwóch wersjach książki: specjalnej w oprawie szklanej oraz w oprawie kartonowej
projekt i realizacja Jadwiga i Janusz Tryzno

format: 15 x 21 cm oraz 17 x 17 cm

tekst drukowany na papierze ręcznie czerpanym (wiersze) i papierze offsetowym Zanders Zeta 120 gm

collage drukowany sitem na płótnie i laminowany papierem ręcznie czerpanym

okładki metalowe, grawerowane, w oprawie „ płaszczowej” w formie collagu

druga oprawa kartonowa w wersji zwykłej oraz w postaci szklanego pojemnika z metalowym grzbietem w wersji specjalnej

nakład:
wersji zwykłej  - 250 egz.
wersji specjalnej – 50 egz.
wersji sygnowanej – 10 egz.

nakład wyczerpany

GILGAMESH

 

  

GILGAMESH
Igor Podolczak/Agnieszka Kowalska/Paweł Tryzno/Janusz Tryzno
dwudziesta trzecia publikacja CdA, 2005-2010

9 obrazów lentykularnych przedstawiających animacje grafik Igora Podolczaka wykonanych cyfrowo przez Agnieszkę Kowalską i Pawła Tryzno
2 obrazy lentykularne oryginałów tablic Gilgamesha z pismem klinowym
11 tablic papierowych angielskiego tekstu Gilgamesh

projekt i realizacja Paweł Tryzno

format: 60 x 60 cm;  80 x 80 cm;
druk cyfrowy na materiałach soczewkowych
druk cyfrowy farbą termoczułą na papierze......
pudło z instalacją elektryczną- grzewczą do animacji tekstu

nakład: otwarty,  zrealizowane 2 egz.

Treliński

 

  

Treliński
Jerzy Treliński/Janusz Tryzno
dwudziesta czwarta publikacja CdA, 2010

replika oryginału książki, której cały nakład został zniszczony przez cenzurę w 1972 r.
koncepcja - Jerzy Treliński, realizacja - Janusz Tryzno

format: 14 x 20 cm
druk offsetowy na papierze offsetowym 80 mg

nakład: 200 egz.
numerowanych i sygnowanych przez artystę

 

Druga przestrzeń, Second Space /Tak naprawdę

 

  

Druga przestrzeń, Second Space /Tak naprawdę 
Czesław Miłosz / Andrzej Chętko/ Paweł Tryzno/ Janusz Tryzno
dwudziesta piąta publikacja CdA, 2011

wersja polska:
2 wiersze Czesława Miłosza w formie obrazu lentykularnego
zapis słowa „wołanie” w ciągu Fibonacciego

wersja angielska:
wiersz Czesława Miłosza „Druga przestrzeń” w języku polskim i angielskim
zapis słowa „without” w ciągu Fibonacciego

koncepcja - Andrzej Chętko, realizacja – Paweł Tryzno, oprawa – Janusz Tryzno

format:  35 x 45 cm
druk cyfrowy czarno-biały na materiałach soczewkowych
ramka z metalowych czcionek odlanych w MKA
oprawa z tektury wielowarstwowej

nakład otwarty:  zrealizowane 6 egz.